שילוט רחוב בעיר כפר סבאשילוט רחוב בעיר כפר סבא
לוח מודעות מעץלוח מודעות מעץ
לוח מודעות ציבורי - שילוט רחובלוח מודעות ציבורי - שילוט רחוב
שילוט לגינות ציבוריותשילוט לגינות ציבוריות